loading

ชาวธนกูล สืบสานตำนานลอยกระทง 2017

November 03, 2017

วันลอยกระทง (Loy Krathong Day) เป็นหนึ่งในประเพณีที่สำคัญของคนไทย โดยจะเฉลิมฉลองทุกปี ในวันเพ็ญของเดือนที่สิบสองตามปฏิทินจันทรคติ ปีนี้ชาวธนกูลได้จัดให้มีการแข่งขันการประดิษฐ์กระทง สร้างสรรค์ มอบรางวัลความตั้งใจสืบสานประเพณีไทยอันดีงาม ให้แก่พนักงานที่ร่วมแข่งขัน พร้อมทั้งได้ ประมูลกระทงที่ได้รับรางวัล เพื่อนำเงินรายได้เพื่อทำบุญประจำเดือน พ.ย. นี้ มีความสุข สนุกสนาน สืบสานประเพณี และยังได้ร่วมทำบุญกันทั่วหน้า

Recent Posts

Top